Towono Tim Penerjemah Alkitab Pau to Karunsi’e nggaeto umari mimpo’angga I Tentena hiro mentia-tiae terjemahano hanu umari mompeweweu i Tentena, lumako i inia Tiwaa. Mia inia Tiwaa manga’u takau ma montarima mimpo’angga Tim Penerjemah Alkitab Pau to Karunsi’e. Maro mbo’u lumako i inia susuano, mengkena i Mangkutana, Wasuponda, ma i po’ianga-po’ianga susuano. Hiro mompeweweu intu mano poli terjemahano kimensue’I io mia Karunsi’e.

 

Ndi ta’u 2020 Tim Penerjemah Pau to Karunsi’e nokaleu poli mimpo’angga i Tentena mengkena biasano akono Copid 19. Sine Tim Penerjemah moroso takau ma moweweu po’anggaro sine online.


 

Tim penerjemah mbo’u moweweu Pelem Iesu laro pau Karunsi’e ma moweweu panitia Pelem Iesu. Tim penerjemah, mompolimba naska Pelem Iesu hanu umari pineweweu, mano mimpo’angga saru mia to Karunsi’e. Ma 3 Juli 2022 Tim nggaeto mimpo’angga Pelem Iesu intu, ma Pelem intu ingki kimensue’i ndi Agustusu 2022.

GSJA Dongi Pontawa montulungi takau Tim Penerjemah Alkitab Pau Karunsi’e maro mbo’u mo’ema ndi Tim penerjemah mano noweweuo mominggu mia to Karunsi’e. Ma luwuno intu nggaeto tegagi hawe ndeneu neu. Nggami mo’ema ingki mia to karunsi'e hanu nasarani mano lumako i GSJA Dongi Pontawa metonda mominggu mia to karunsi’e.

Tumiae

Dorongan Anda sangat berharga bagi kami

Cerita Anda membantu mewujudkan situs web seperti ini.